NO   NAMA SOP NOMOR SOP DOWNLOAD
1 PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN W11.U3/01/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
2

PERKARA PERDATA GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN APABILA MEDIASI BERHASIL

W11.U3/02/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
3 PERKARA PERDATA GUGATAN / PERLAWANAN / BANTAHAN APABILA MEDIASI GAGAL W11.U3/03/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
4 UPAYA HUKUM BANDING W11.U3/04/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
5 PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL W11.U3/05/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
6 PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI W11.U3/06/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
7 PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL W11.U3/07/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
8 PERMOHONAN KONSIGNASI W11.U3/08/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
9 PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL W11.U3/09/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
10 PERMOHONAN EKSEKUSI UNTUK MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN W11.U3/10/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
11 PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN HAK TANGGUNGAN W11.U3/11/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
12 PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA W11.U3/12/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
13 PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA W11.U3/13/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
14 PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA W11.U3/14/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
15 PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE W11.U3/15/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
16 SOP PERMOHONAN KONSIGNASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM W11.U3/16/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
17 UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK W11.U3/17/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
18 UPAYA HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU W11.U3/18/PM-SOP/PDT/2019 E-DOC
19 PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PARTAI POLITIK W11.U3/19/PM-SOP/PDT/2019

E-DOC

20 PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI  W11.U3/20/PM-SOP/PDT/2019                                                        E-DOC